Garuda Pancasila.

Posted: Sabtu, 12 Juni 2010 by Afif 'Davit' Afriza in
0

Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.  Sila Pertama.
Rantai melambangkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila Kedua  
Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia. Sila Ketiga.  
Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan DalamPermusyawaratan/Perwakilan. Sila Keempat.
Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila Kelima.

Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci.

Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:
Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17
Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8
Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19
Jumlah bulu di leher berjumlah 45

Pita yg dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "walaupun berbeda beda, tetapi tetap satu".

Note: perlu di-refresh utk kita semua sebagai putra-putri bangsa Indonesia.

0 komentar: